Tag: Gopala Vimsathi

spot_imgspot_img

HH Srimath ParavAkkOttai Andavan’s Upanyasam DVD – Sri Gopala Vimshathi and Yathiraja Sapthathi‏

Srimath Andavan Poundarikapuram Swami Asramam, Srirangam has released a DVD (Audio) on Sri Gopala Vimshathi andYathiraja Sapthathi‏ Upanyasams by HH Srimath ParavAkkOttai Andavan. The upanyasams are in Tamil.Interested bhagavathas can get the...
Print Friendly, PDF & Email