Tag: Koorathazhwan Thirunakshatram Purappadu

spot_imgspot_img

Mylapore Sri Srinivasa Perumal KoorathAzhwar Thirunakshatram

On January 26th 2018, Thai Hastam, Avathara Nakshatram of Koorath Azhwar was celebrated at Sri Vedanta Desikar Devasthanam. On this occasion, Koorath Azhwar and...

Swami Koorathazhwan Thirunakshatra Utsavam At Kooram Sri Adhikesava Perumal Temple – Day 6

Thai Hastham is the Avathara Thirunakshatram of Swami Koorathazhwan. Avathara Thirunakshatra Utsava celebration commenced in a grand manner at Sri Adhikesava Perumal Temple, Kooram....

Swami Koorathazhwan Thirunakshatra Utsavam At Kooram Sri Adhikesava Perumal Temple – Day 5

Thai Hastham is the Avathara Thirunakshatram of Swami Koorathazhwan. Avathara Thirunakshatra Utsava celebration commenced in a grand manner at Sri Adhikesava Perumal Temple, Kooram....

Swami Koorathazhwan Thirunakshatra Utsavam At Kooram Sri Adhikesava Perumal Temple – Day 1 & Day 2

Thai Hastham is the Avathara Thirunakshatram of Swami Koorathazhwan. Avathara Thirunakshatra Utsava celebration commenced in a grand manner at Sri Adhikesava Perumal Temple, Kooram....

Srirangam Ranganathaswami Temple Koorathazhwan Thirunakshatra Utsavam

Yesterday, 8th February 2015, Jaya Varusha Thai Hastham ; Koorathazhwan  Thirunakshatram was celebrated very grandly at Sri Ranganathaswami Temple, Srirangam. On this occasion,  In...

Swami Koorathazhwan Panguni Hastham Purappadu At Kooram Adhikesava Perumal Temple

Yesterday, 18 March 2014, Vijaya Varusha panguni  Hastham; is the Masa Thirunakshatra day for Swami Koorathazhwan. During every  Masa thirunakshatram of Swami Koorathazhwan, Thirumanjanam and...
Print Friendly, PDF & Email