Tag: Padhuka Sahasaram

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Avathara Utsavam At Srirangam Ul Desikan Sannidhi

Paduka Sahasram, Swami Desikan’s amazing eulogy on Sri Ranganatha’s Padhuka’s, had avatharam in Srirangam. One evening when Swami Desikan was doing Sandhyavandanam on the...

Srimad Srimushnam Andavan Sathabisheka Mahotsavam Day 2: Padhuka Sahasara Goshti Parayanam

By the Benign grace of Srirangam Divya Dampathis and the Padukas of Poorvacharyas, The Sathabisheka Thirunakshatra Mahotsavam Of Srirangam Srimath Andavan Sri Rangaramanuja Mahadesikan,...
Print Friendly, PDF & Email