Tag: Paduka Sahasram Part 14

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 14

Sloka #131 131. anthEvasan acharamasya kavEssa yOgI vanyAn pragruhya vividhAn upadhAvisEshAn aathasthushIm Raghukula uchitham oupavAhyAm prathyujjagAma Bhavatheem BharathOpaneetham Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh PaadukE ! As...
Print Friendly, PDF & Email