Tag: Paduka Sahasram Part 19

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 19

  7. Abhisheka Paddhathi Sloka #181 181. pAhi na: pAdhukE! yasyA: viDhAsyan aBhishechanam ABhiShEchanikam BhANdam chakrE rAma: pradakshiNam Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! May You protect us!...
Print Friendly, PDF & Email