Tag: Paduka Sahasram Part 2

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 2

Sloka #11 11. YadESha stoUmi tvAm triyugacharaNatrAyiNi! TatO Mahimna: kA hAnistava mama tu sampannivaravaDhi: shunA LIDA kAmam Bhavatu surasinDhurBhagavatI TadEShA kimBhUtA sa tu sapadi santAparahita: Meaning (translated by Sri....
Print Friendly, PDF & Email