Tag: Paduka Sahasram Part 28

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 28

Sloka #271 271. krupayA maDhuvaIripAdharakshE! kaTinE chethasi mAmakE viharthum mukutEShu dhivoUkasAm viDhatthE BhavathI rathnavisamsThulEShu yOgyAm Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! Well do I assert...
Print Friendly, PDF & Email