Tag: Paduka Sahasram Part 29

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 29

Sloka #281 281.padhasprushA rangapathir BhavathyA vichakramE vishvamidham kshaNEna thadhasya manyE maNipAdharakshE! thvayaIva viKhyAthamurukramathvam Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Mani PaadukE! Lord Ranganatha scaled the whole...
Print Friendly, PDF & Email