Tag: Paduka Sahasram Part 44

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 44

Sloka #431 431. dhAkshiNyamathra niyatham niyathA suDhAsmi- nnithyudhgathO niyathamachyuthapAdharakshE! prathyEkasamshrithapadhasthuthayE BhavathyO: sanGharShavAdha iva maDhyamaNipraNAdha: Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! The sound even looks as from...
Print Friendly, PDF & Email