Tag: Paduka Sahasram Part 45

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 45

Sloka #441 441. garBhOpalaIrgamanavEgavashAdhvilOlaI: vAchAlithA maDhuBhidhO maNipAdhukE! thvam prasthOShi BhAvithaDhiyAm paThi dhEvayAnE prasThAnamangaLamrudhangavishEShaGhOSham Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Manipaaduka! The sound emitted by the gemstones during...
Print Friendly, PDF & Email