Tag: Paduka Sahasram Part 52

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 52

Sloka #511 511. dhiviShanmakutEShu sancharanthyA: prachurasthE maNipAdhukE! prakAsha: dhivi rangapathErmahOthsavArTham vithathA vandhanamAlikEva BhAthi Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Manipaaduka! On Your movement over the crown of...
Print Friendly, PDF & Email