Tag: Paduka Sahasram Part 8

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 8

Sloka #71 71. MakuTeShu nivishya dikpathInAm PadhamEva prathipadhya daItyahanthu: parirakshasi pAdhukE! Padham thvam ka nu BhidhyEtha garIyasAm praBhAva: Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! You perform...
Print Friendly, PDF & Email