Tag: Paduka Sahasram Part 95

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 95

Sloka #941 941. ramyE vEsmani pAparAkshasabhidhAsvAsakthadhee NaayikA nanthum karmaja dhurmadhAlasadhiyAm Saa hantha nATeekruthA sadhvADa brahmikAsu tApasa thatapOvisrambha bhUyanthrikA kAchith svaraikamEna kELisamayE kAmavrathA PaadhukA Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta...
Print Friendly, PDF & Email