Tag: Paduka Sahasram Part 99

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 99

Sloka #981 981. aBhriakshasi thavamanapAyaniDhim maNipAdhukE! MaDhuBhidhascharaNam atha Eva dhEvi! ThadhananyaDhanA: shirasA vahanthi BhavathIm kruthina: Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Devi Manipaaduka! The greatest treasure of the...
Print Friendly, PDF & Email