Tag: Sri Bhu Varahanatha Swamy

spot_imgspot_img

Kallahalli Varahanatha Maha Samprokshane (Updated)

On June 27th, 2013, Kallahalli Varahanatha Maha Samprokshane was grandly celebrated in the August presence of Sri Lakshmi Hayagriva Divya Mani Paduka Sevaka Srimadh...
Print Friendly, PDF & Email