Tag: Sri Hayagreevar Sannadhi

spot_imgspot_img

Pondicherry Sri Lakshmi Hayagreeva Perumal Sannadhi Durmukhi Varusha Brahmotsavam Day 7 & 8

As part of the Hayagreeva Jayanthi celebrations, Brahmotsavam is celebrated at Sri LakshmiHayagreeva Perumal Temple, Pondicherry. Day 7 of the utsavam was celebrated on...

Pondicherry Sri Lakshmi Hayagreeva Perumal Sannadhi Durmukhi Varusha Brahmotsavam Day 1 & 2

As part of the Hayagreeva Jayanthi celebrations, Brahmotsavam is being celebrated at Sri LakshmiHayagreeva Perumal Temple, Pondicherry. On Day1 of the utsavam, celebrated on...

Pondicherry Sri Lakshmi Hayagreeva Perumal Sannadhi Noothana Swarna Dharmadhipeetam Pradhistai

On 4th September 2016,  Durmukhi Varusha Aavani Hastham,Noothana Swarna Dharmadhipeetam pradhistai at Sri Lakshmi Hayagreeva Perumal Temple, Pondicherry. On this Subadhinam Noothana swarna dharmadhipeetam prathishtai...

Pondicherry Sri Lakshmi Hayagreevar Sannadhi Brahmotsavam Concludes

On, 6 September  2014, Jaya Varusha Avani Uthiradam;  Annual Brahmotsavam concludes in grand manner at Sri Lakshmi Hayagreevar Sannadhi, Pondicherry.Being Hayagreeva Jayanthi, In...

Pondicherry Sri Lakshmi Hayagreevar Sannadhi Brahmotsavam: Day 7

On, 4 September  2014, Jaya Varusha Avani Moolam, Is day 7 of  Annual Brahmotsavam at Sri Lakshmi Hayagreevar Sannadhi, Pondicherry.As part of the ongoing...

Pondicherry Sri Lakshmi Hayagreevar Sannadhi Brahmotsavam: Day 6

Yesterday, 3 September  2014, Jaya Varusha Avani Kettai, Is day 6 of  Annual Brahmotsavam at Sri Lakshmi Hayagreevar Sannadhi, Pondicherry.As part of the ongoing...
Print Friendly, PDF & Email