Tag: Sri Lakshmi Kumara Thatha Desikan

spot_imgspot_img

Sri Lakshmi Kumara Thatha Desikan Thirunakshatra Utsavam At Srirangam Thirukurallappan Sannadhi

Sri Lakshmi Kumara Thatha Desikan Thirunakshatra Utsavam was celebrated in a grand manner at  Srirangam Thirukurallappan Sannadhi. On December 10th 2015, in the evening at...

Kanchi Sri Devarajaswami Temple Sri Lakshmi Kumara Thatha Desikan Thirunakshatra Utsavam

On , 23 November, 2014 ; Jaya  Varusha Karthikai Anusham, Thirunakshatra Mahothsavam of ‘Koti Kannikadhaana’ Sri Lakshmi Kumara ThathaDesikan was celebrated grandly at Kanchipuram. In the...

Sri Lakshmi Kumara Thatha Desikan Thirunakshatram Celebrations At Kanchipuram

On December 2nd 2013; Vijaya Varusha Karthigai Anusham, Thirunakshatra Mahothsavam of ‘Koti Kannikadhaana’ Sri Lakshmi Kumara ThathaDesikan was celebrated grandly at Kanchipuram. Special (visesha) thirumanjanam took place...

Sri Lakshmi Kumara Thatha Desikan Thirunakshatram Celebrations At Srirangam

On December 2nd 2013; Vijaya Varusha Karthigai Anusham, Thirunakshatra Mahothsavam of ‘Koti Kannikadhaana’ Sri Lakshmi Kumara ThathaDesikan was celebrated grandly at Srirangam. ‘Sri Thirukuralappan Sannidhi’ at Sri...

Thirunakshatra Mahothsavam of Sri Lakshmi Kumara Thatha Desikan – NOV 25th, 2011

Kara Varusheeka Thirunakshatra Mahothsavam of (Yearly Birth Centenary Celebration) of the Abhimana-puthra of Kanchipuram Sri Perundevi Thayar and Sri Varadharaja Perumal, Koti Kannikadhaana Sri...
Print Friendly, PDF & Email