Tag: Sri Manavala Mamunigal

spot_imgspot_img

Bangalore Sri Venugopala Krishna Temple Manavala Maamunigal Thirunakshatra Utsavam

On November 7, 2013; Vijaya Varusha Aippasi Thirumoolam, Swami Manavala Mamunigal Thirunakshatram utsavam was celebrated in a grand manner at Sri Venugopala Krishna Temple,...

Thiruvallikeni Swami Manavala Mamunigal Thirunakshatra Utsavam Concludes

Today, November 7, 2013; Vijaya Varusha Aippasi Thirumoolam, Swami Manavala Mamunigal Thirunakshatra Utsavam was celebrated in a grand manner at Thiruvallikeni. There was purappadu...

Swami Manavala Mamunigal Thirunakshatra Utsavam At Thirukkadigai (Sholingur)

Today, November 7, 2013; Vijaya Varusha Aippasi Thirumoolam, Swami Manavala Mamunigal Thirunakshatra Utsavam was celebrated in a grand manner at Thirukkadigai (Sholingur). There was...

Today Aippasi Thirumoolam Swami Manavala Mamunigal Thirunakshatram

Today, November 7, 2013; Vijaya Varusha Aippasi Thirumoolam, is the Thirunakshatram of Swami Manavala Mamunigal. The Avathara Utsavam of Swami Manavala Mamunigal is being...

Swami Manavala Mamunigal Thirunakshatram Utsavam At Thiruvellarai Divya Desam

Today, November 7, 2013; Vijaya Varusha Aippasi Thirumoolam, Swami Manavala Mamunigal Thirunakshatram was celebrated in a grand manner at Thiruvellarai Divya Desam. There was...

Thiruvelukkai Swami Manavala Mamunigal Avathara Utsavam Satrumurai

Today, November 7, 2013; Vijaya Varusha Aippasi Thirumoolam, Swami Manavala Mamunigal Thirunakshatram was celebrated in a grand manner at Azhagia Singa Perumal Koil, Thiruvelukkai,...
Print Friendly, PDF & Email