Tag: Sri Parakala Matam

spot_imgspot_img

Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Jeeyar Chathuramasya Sankalpam at Mysore

On 2nd August 2015, Manmadha varusha Aadi Avittam, Chathurmasya Sankalpam of Sri Lakshmi Hayavadana Divya Mani Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra...

Thirunakshatra Mahotsavams at Mysore Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Swamy Mutt

The Thirunakshathra Mahotsavams of Sri Bhagavadh Ramanuja, Sri Maha Parakala Swami, Sri Varada Ramanuja Swami, Sri Ramanuja Brahmatantra Parakala Swami, and the 80th Thirunakshatra Mahothsavam of  Sri Lakshmi Hayavadana...

Sri Hayagreeva Homam at Bangalore Sri Parakala Mutt

Yesterday, 9 February 2014,Vijaya Varusham Thai Rohini; Sri Hayagreeva Homam took place in grand manner at Sri Parakala Mutt, Bangalore. The Hayagreeva Homam was ...

Laksharchanai At Thoopul Sri Parakala Matam

With the divine grace of Sri Lakshmi Hayagriva Divya Mani Paduka Sevaka Srimath Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Jeeyar of Parakala Mutt, Laksharchanai took...

HH Parakala Jeeyar’s Vijayam At Andhra’s Anjanagiri and Ayyavari Palle

Sri Lakshmi Hayagriva Divya Mani Paduka Sevaka Srimath Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Jeeyar of Parakala Mutt performed mangalasasanam at Ayyavari Palle and Anjanagiri, Andhra...

HH Parakala Jeeyar’s Thai Masa Sancharam (Updated)

Sri Lakshmi Hayagriva Divya Mani Paduka Sevaka Srimath Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Jeeyar of Parakala Mutt will be on sancharam to Chennai and...
Print Friendly, PDF & Email