Tag: Sri Venkateswara Sannidhi

spot_imgspot_img

Thai Vellikizhamai Thayar Oonjal Sevai At Bangalore Sripuram Sri Venkateswara Temple

Thai Vellikizhamai Thayar Oonjal Sevai was performed at Srirangam Srimadh Andavan Ashramam Sri Venkateshwara Sannidhi, Sripuram Bangalore. On January 22nd 2016, Sri Thayar had...

Annakoota Utsavam At Sripuram Sri Venkateswara Sannidhi

Annakoota Utsavam was grandly celebrated at Srirangam Srimadh Andavan Ashramam Sri Venkateswara Sannidhi, Sripuram, Bangalore. On November 25th 2015, varieties of Rice, Fruits and...

Jaya Varsuha Sri Sudarsana Jayanthi At Sripuram Sri Venkateswara Sannidhi

Jaya Varusha Sri Sudarshana Jayanthi is scheduled to be celebrated at Srirangam Srimadh Andavan Ashramam, Sri Venkateshwara Sannidhi, Sripuram, (1st Cross, Seshadripuram, Bangalore-560020) on...

Thai Vellikizhamai At Sripuram Sri Venkateswara Sannidhi

Today, January 17, 2014; Vijaya Varusha Thai Pusam, being the first Thai Velli kizhamai (Friday), Thayar at Sri Venkateswara Sannidhi, Sripuram, Bangalaore, gave darsanam...

Dhanur Masa Utsavams At Sripuram Sri Venkateswara Sannidhi

Dhanur Masa utsavams at Srirangam Srimadh Andavan Ashramam Sri Venkateswara Sannidhi, Sripuram, Bangalore, is scheduled to take place between December 12, 2013 to January...

Annakoota Utsavam & Thirukarthigai At Sripuram Sri Venkateswara Sannidhi

On November 17, 2013; Vijaya Varusha Karthigai Bharani (1am naal), Annakoota Utsavam and Thirukarthigai Deepam was celebrated in a grand manner at Srirangam Srimadh...
Print Friendly, PDF & Email