Tag: upanyasam

spot_imgspot_img

Tatparya Rathnavali Upanyasam By Sri U.Ve Karunakarachariar Swami

Sri Vedanta Desika Sampradaya Sabha of  Matunga, Mumbai is celebrating this year’s Sri Swami Desikan Thirunakshatram Acharya Jayanthi. They are organising Upanyasam on topic...

Upanyasam On Ekadasi By Sri U.Ve. Karunakarachariar Swami

Today January 20th 2016, being Ekadasi, Tirumala Tirupathi Devasthanams Information Centre, Chennai has planned to conduct Upanyasam by Sri U.Ve. Karunakarachariar Swami at TTD...

H.H Srimad Mukkur Azhagiyasingar Vaibhavam Upanyasam By Sri U.Ve Madhavachariar : Part 2

Madhavachariar swami's upanyasam on Mukkur Srimad Azhaghiasingar,  Swami began his talk by saying it is the swaroopam of a shishyan to celebrate his acharyan's...

H.H Srimad Mukkur Azhagiyasingar Vaibhavam Upanyasam By Sri U.Ve Madhavachariar : Part 1

Madhavachariar swami's upanyasam on Mukkur Srimad Azhaghiasingar,  Swami began his talk by saying it is the swaroopam of a shishyan to celebrate his acharyan's...

Dasavatharam Upanyasam By U.Ve. Karunakarachariar Swamy At Chennai

Upanyasam on  “Dasavatharam” will be delivered by Sri U.Ve. Villur Nadadoor Sri Bhashyasimhasanam Sastrasahiteevallabha  Pravachana Vachaspati Karunakarachariar Swamy at Valluvar Gurkulam Palli, Chennai. . The...

Discourse On Amalanadhipiran – Day 22 Concludes

Amalanadhipiran Upanyasam  (Sattrumurai)  by Dr. S. Lakshmi Kumar Tatachariyar (Pudukkottai Vasudevan) Day-22  Pasuram-10  We have come to the concluding pasuram of Amalanadipuram rendered for the past 22...
Print Friendly, PDF & Email