Saturday, June 6, 2020
Tags Upanyasam

Tag: upanyasam

Tatparya Rathnavali Upanyasam By Sri U.Ve Karunakarachariar Swami

Sri Vedanta Desika Sampradaya Sabha of  Matunga, Mumbai is celebrating this year’s Sri Swami Desikan Thirunakshatram Acharya Jayanthi. They are organising Upanyasam on topic...

Upanyasam On Ekadasi By Sri U.Ve. Karunakarachariar Swami

Today January 20th 2016, being Ekadasi, Tirumala Tirupathi Devasthanams Information Centre, Chennai has planned to conduct Upanyasam by Sri U.Ve. Karunakarachariar Swami at TTD...

H.H Srimad Mukkur Azhagiyasingar Vaibhavam Upanyasam By Sri U.Ve Madhavachariar : Part 2

Madhavachariar swami's upanyasam on Mukkur Srimad Azhaghiasingar,  Swami began his talk by saying it is the swaroopam of a shishyan to celebrate his acharyan's...

H.H Srimad Mukkur Azhagiyasingar Vaibhavam Upanyasam By Sri U.Ve Madhavachariar : Part 1

Madhavachariar swami's upanyasam on Mukkur Srimad Azhaghiasingar,  Swami began his talk by saying it is the swaroopam of a shishyan to celebrate his acharyan's...

Dasavatharam Upanyasam By U.Ve. Karunakarachariar Swamy At Chennai

Upanyasam on  “Dasavatharam” will be delivered by Sri U.Ve. Villur Nadadoor Sri Bhashyasimhasanam Sastrasahiteevallabha  Pravachana Vachaspati Karunakarachariar Swamy at Valluvar Gurkulam Palli, Chennai. . The...
- Advertisment -

Most Read

Maduranthakam Sri Kothandaramar Ekadasi Tirumanjanam

On the occasion of Ekadasi (May 18th 2020), speical tirumanjanam and alankaram was done for Sri Devi Bhu Devi thayar sametha Sri...

Thiruvallur Veeraraghava Swami Brahmotsavam – Day 5 to Day 7

Chitrai Brahmotsavam at Sri Veeraraghava swami temple commenced on 28th April 2020. This year due to the lock-down restrictions prevailing country-wide (due...

Thiruvallur Veeraraghava Swami Brahmotsavam – Day 1 to Day 4

Chitrai Brahmotsavam at Sri Veeraraghava swami temple commenced on 28th April 2020. This year due to the lock-down restrictions prevailing country-wide (due...

Learn Sanskrit through video – Part-1

Learning Samskritam/Sanskrit is highly significant for all us following sanathana dharmam. Unfortunately due to colonization and other factors we lost touch with this dEva BhAshai. As...
Print Friendly, PDF & Email