Thursday, January 21, 2021
Tags Upanyasam

Tag: upanyasam

Tatparya Rathnavali Upanyasam By Sri U.Ve Karunakarachariar Swami

Sri Vedanta Desika Sampradaya Sabha of  Matunga, Mumbai is celebrating this year’s Sri Swami Desikan Thirunakshatram Acharya Jayanthi. They are organising Upanyasam on topic...

Upanyasam On Ekadasi By Sri U.Ve. Karunakarachariar Swami

Today January 20th 2016, being Ekadasi, Tirumala Tirupathi Devasthanams Information Centre, Chennai has planned to conduct Upanyasam by Sri U.Ve. Karunakarachariar Swami at TTD...

H.H Srimad Mukkur Azhagiyasingar Vaibhavam Upanyasam By Sri U.Ve Madhavachariar : Part 2

Madhavachariar swami's upanyasam on Mukkur Srimad Azhaghiasingar,  Swami began his talk by saying it is the swaroopam of a shishyan to celebrate his acharyan's...

H.H Srimad Mukkur Azhagiyasingar Vaibhavam Upanyasam By Sri U.Ve Madhavachariar : Part 1

Madhavachariar swami's upanyasam on Mukkur Srimad Azhaghiasingar,  Swami began his talk by saying it is the swaroopam of a shishyan to celebrate his acharyan's...

Dasavatharam Upanyasam By U.Ve. Karunakarachariar Swamy At Chennai

Upanyasam on  “Dasavatharam” will be delivered by Sri U.Ve. Villur Nadadoor Sri Bhashyasimhasanam Sastrasahiteevallabha  Pravachana Vachaspati Karunakarachariar Swamy at Valluvar Gurkulam Palli, Chennai. . The...
- Advertisment -

Most Read

Margazhi Utsavams Podcast by Smt Vyjayanthi Rajan

Anudinam Podcast brings you the closer to temple events through audio interviews. In this episode of Anudinam Podcast we interview Smt. Vyjayanthi...

Srirangam Adyayana Utsavam – Part 3 Podcast by Smt Vyjayanthi Rajan

Anudinam Podcast brings you the closer to temple events through audio interviews. In this episode of Anudinam Podcast we interview Smt. Vyjayanthi...

Vaikunta Ekadasi At Srirangam

Today December 25th 2020; Sarvari Margazhi Ashwini, Sarva Vaikunta Mukkodi Ekadasi, was celebrated at Sri Ranganathawamy Divya Desam, Srirangam. Namperumal...

Srirangam Vaikunta Ekadasi – Pagal Pathu – Day 10 Nachiyar Thirukkolam

On December 24th 2020, day 10 of Pagal Pathu Utsavam was celebrated at Sriangam. Day 10 marks...
Print Friendly, PDF & Email