Srimath Parakala Swamy Chennai Vijayam

HH Sri Abhinava Vaageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Mahadesikan Swami, the 36th Jeeyar of Sri Parakala.

Srimath Parakala Jeeyar’s Nellore Vijayam

On December 31, 2017; Hevilambi varusha Margazhi Rohini, HH Sri Abhinava Vaageesha Brahmatantra Swatantra Parakala.

Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Jeeyar Chathuramasya Sankalpam at Mysore

On 2nd August 2015, Manmadha varusha Aadi Avittam, Chathurmasya Sankalpam of Sri Lakshmi Hayavadana Divya.

Sri Parakala Jeeyar Meets Sri Yadugiri Yathiraja Jeeyar At Malleswaram Sri Yadugiri Yathiraja Mutt

On, 10  February 2015; Jaya varusha Thai Chithirai, Sri Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Maha.

Sri Yadugiri Yathiriaja Mutt Jeeyar Mangalasasanam At Bangalore Sri Lakshmi Hayagreevar Sannadhi

On, 25 December 2014, Jaya Varusha Margazhi Sravanam. Sri Yadugiri Yathiraja Mutt Jeeyar did Mangalasasanam.