Sri Saranatha Perumal
Thirucherai Sri Saranatha Perumal Temple Swami Ramanujar Thirunakshatra Utsavam

On 21st April 2018 (SriVilambi Chithirai Thiruvadhirai), Swami Ramanujar Thirunaksathra Utsavam was celebrated at Sri.

Sri Veeraraghavar
Thiruvallur Sri Veeraraghavar Temple Srivilmabi Varusha Chithirai Brahmotsavam Garuda Sevai

On 23rd April 2018 (SriVilambi Chithirai Poosam), the 3rd day of the Chithirai Brahmotsavam was.

Thirukudanthai Sri Sarangapani Temple Chithirai Utsavam: Day 1 to 3

On 23rd April 2018(SriVilambi Chithirai Poosam), the 3rd day of Chithirai Utsavam was celebrated grandly.

Srivilambi Akshaya Tritiya Garuda Sevai at Kumbakonam

On 18th April 2018, Sri Vilambi Varusha Chithirai Karthikai; Akshaya Tritiya was celebrated in a.

Swami Emperumanar
Thiruvallikeni Swami Emperumanar Avathara Utsavam: Day 6 and 7

As a part of ongoing Swami Emperumanar Avathara Utsavam, the 7th day Utsavam took place.


Notice: Constant WP_USE_THEMES already defined in /home/anudinam/public_html/index.php on line 14