Sri Adhi Varahar
Thirukkudanthai Sri Adhi Varahar Sannidhi Varaha Jayanthi Utsavam: Day 5 to 7

As a part of ongoing Varaha Jayanthi Utsavam, Varaha Jayanthi (Day 7) was celebrated at.

Swamy Emperumanar
Thiruvallikeni Swami Emperumanar Avathara Thirunakshatra Utsavam: Day 1

On 12th April 2018 (Hevilambi panguni sadayam), the 1st day of the Swami Emperumanar Avathara.

Sri Ramanujar2
Alwarpet Sri Kothamdaramar Temple 1001th Sri Ramanujar Utsavam: Day 1

On April 12, 2018 (Hevilambi panguni sadayam), the 1st day of 1001th Ramanujar Avatara Utsavam.

Thirunindravur Sri Bakthavatsala Perumal Temple Brahmotsavam: Day 6 to 8

The 6th day of Panguni Brahmotsavam was celebrated on 7th April 2018 (Panguni-Moolam) in Thirunindravur.

Sri Vanpurusothama Perumal f
Thirunangur Sri VanPurushothama Perumal Temple Hevilambi Panguni Brahmotsavam: Day 6

As a part of Panguni Brahmotsavam, the 6th day was celebrated on 7th April 2018.


Notice: Constant WP_USE_THEMES already defined in /home/anudinam/public_html/index.php on line 14