Pune Sri Balaji Mandir Sri Jayanthi Utsavam Commences

As part of the Sri Jayanthi Utsavam which started on 7th September, 2017 (Hevilambi Avani.

Thiruvinnagar Sri Oppiliappan Kovil Pushpayagam

Pushpayagam was performed at the Thiruvinnagar Oppiliappan Kovil on September 6, 2017 (Hevilambi Avani Sadayam).

Thirchanoor Sri Padmavathi Thayar Thirupavitrotsavam

The three-day annual Pavithrotsavam started off on a grand note at Sri Padmavathi thayar temple.

Srirangam Thirukuralappan Sannadhi Sri Vamana Jayanthi

Thirukuralappan Sannadi Sri Vamana Jayanthi was celebrated on a grand note on September 3, 2017..

Kanchi Sri Varadaraja Perumal Hevilambi Varusha Thirupavithrotsavam

The first day of the Thirupavithrotsavam was celebrated well at Kanchipuram Sri Varadaraja Perumal Koil.