“திருமண்” என்னும் மதச்சின்னம் கேலிக்கூறியதா?

விகடன் குடும்பத்திலிருந்து புதியதாக வெளிவருகிறது “டைம் பாஸ் ” என்னும் இதழ், இதற்கான விளம்பரம் ‘சன்’, மற்றும் ‘புதியதலைமுறை’ More...

by sreenivasan | Published 5 years ago
By Chief Editor On Monday, July 9th, 2012
0 Comments

Thirukadalmallai Divyadesam to become National Monument! – Protests Continues

The Srivaishnavaite tradition and sampradhayam is constantly threatened by non-believers ; quite unfortunately sometimes, there is trouble from the administrators who are expected to administer, organize and manage More...

By Chief Editor On Saturday, July 7th, 2012
2 Comments

Mocking at Brahmins – When will it stop?

Letters to the Editor: From a Anudinam Reader After many decades of Tamil film industry mocking and degrading Brahmins in the films, now its the turn of TV channels to get into that sinful act, and to lead this More...

By Chief Editor On Tuesday, June 26th, 2012
2 Comments

Unpleasant Developments at Parthasarathy Swami Temple – Thiruvallikeni

Do we care about Traditional Structures? Are authorities from Alien land? When we are already saddened by the ‘Controversial Syllabus’ about Sri Periyalwar and Thayar Sri Andal, there seems to be another More...

By Chief Editor On Tuesday, June 26th, 2012
2 Comments

‘Controversial Syllabus’ about Sri Periyalwar and Thayar Sri Andal – Voice your opinion

All Aastikas are shocked to know that there is a Controversial publication about Sri Periyalwar and Thayar Sri Andal in one of the regular syllabus books of an University, as being understood from a Tamil daily.  More...

By Chief Editor On Monday, June 25th, 2012
2 Comments

Archa Vigraha not to be called as idol – A Common Mistake

A Letter from Anudinam.org reader: Why We Mustn’t Call God an “Idol”! Recently, I was reading one of my favourite blogs, when I noticed that the writer made an interesting observation about this website. More...