Mylapore Sri Vedanta Desikar Devastanam Sri Srinivasa Perumal Maasa Pirapu Thiruveedhi Purapadu.

On 13/02/2018, Tuesday Madama Mylai Sri Srinivasa Perumal enjoyed Thirumanjanam and Thiruveedhi purapadu on the.

Mylapore Sri Vedanta Desikar Devastanam Sri Srinivasa Perumal Ekadasi Purapadu

On 11/02/2018 Sunday, Sri Srinivasa Perumal thiruveedhi purapadu took place on the account of ekadasi..

Mylapore Sri Srinivasa Perumal KoorathAzhwar Thirunakshatram

On January 26th 2018, Thai Hastam, Avathara Nakshatram of Koorath Azhwar was celebrated at Sri.

Mylapore Sri Srinivasa Perumal Thirumazhisai Azhwar Thirunakshatram

On 02-02-2018 Friday,Thai Magam, Avathara Nakshatram of Thirumazhisai Azhwar was celebrated at Mylapore Sri Srinivasa.

Rathasapthami Utsavam and Its Significance

  1) Rathasapthamai marks the movement of sun from Dhakshinayanam to Uttarayanam. 2) Thai Maasam.