Hyderabad Srimath Andavan Ashramam 108 Sangu Thirumanjanam

Today 4th, August,2017, Hevilambi Aadi Moolam, 108 Sangu Thirumanjanam took place in a grand manner.

HH 45th Srimath Azhagiyasingar’s Masa Thirunakshatram At Srirangam

HH 45th Srimadh Azhaghiasingar, SriLakshminrisimha Padhukasevaka Srivan Sathakopa Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan’s Masa Thirunakshatra Utsavam was celebrated.

Srirangam Poundarikapuram Ashramam Swami Desikan Aiypasi Thiruvonam Utsavam

On 3rd November and 4th November 2016, Swami Desikan Aiypasi Thiruvonam Utsavam was celebrated in a.

Sri Koil Kandhadai Vathula Appan Swami Thirunakshatram At Srirangam Chithirai Veedhi

Moolam is the Avathara Nakshatram of Sri Koil Kandhadai Vathula Appan Swami. On March 2nd.

Thiruppavai Mahotsavam At Srirangam Srimad Andavan Ashramam Swami Desikan Sannadhi

Srirangam Srimad Andavan Ashramam Swami Desikan Sannadhi has planned to conduct Thiruppavai Mahotsavam in a.