HH 45th Srimath Azhagiyasingar’s Masa Thirunakshatram At Srirangam

HH 45th Srimadh Azhaghiasingar, SriLakshminrisimha Padhukasevaka Srivan Sathakopa Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan’s Masa Thirunakshatra Utsavam was celebrated.

Srirangam Poundarikapuram Ashramam Swami Desikan Aiypasi Thiruvonam Utsavam

On 3rd November and 4th November 2016, Swami Desikan Aiypasi Thiruvonam Utsavam was celebrated in a.

Sri Koil Kandhadai Vathula Appan Swami Thirunakshatram At Srirangam Chithirai Veedhi

Moolam is the Avathara Nakshatram of Sri Koil Kandhadai Vathula Appan Swami. On March 2nd.

Thiruppavai Mahotsavam At Srirangam Srimad Andavan Ashramam Swami Desikan Sannadhi

Srirangam Srimad Andavan Ashramam Swami Desikan Sannadhi has planned to conduct Thiruppavai Mahotsavam in a.

Thiruneermalai Srirangam Srimad Andavan Ashramam Manmadha Varusha Swami Desikan Thirunakshatra Mahotsavam

On, September 24  2015,Manmadha Varusha Purattasi Sravanam , Swami Desikan 748th Thirunakshatra Mahotsavam was celebrated in.