Thillaisthanam Swami Thirunakshatra Utsavam at Bangalore Sri Prasanna Krishnaswamy Temple

The 145th Thirunakshatram of HH Sri Thillasthanam Swami was held on December 14th 2016 at.

Thillaisthanam Swami Varusha Kaingarya Aradhanam At Srirangam Brindavanam

May 1st 2016, Thillaisthanam swami’s aradhanam was done at swami’s Brindavanam opposite Sri Dasavathara Sannidhi Srirangam..

Thillaisthanam Swami Manmadha Varusha Kaingarya Aradhanam At Srirangam Brindavanam

12/5/2015, Manmatha Chitrai Navami Thillaisthanam swami’s aradhanam was done at swami’s Brindavanam opposite Sri Dasavathara.

Thillaisthanam Swami Manmadha Chithirai Maasa Thirunakshatram

On, 23 April 2015, Manmdadha varusha Chitra Mrighusheersham, Maasa Thirunakshatram of Thillaisthanam Swami was celebrated.

HH 46th Srimath Azhagiyasingar Visits Thillaisthanam Swami Brindavanam At Srirangam

On the evening of 9.12.2014, 46th Srimadh Azhaghiasingar, Srivan Sathakopa SriRanganatha Yathindra Mahadesikan arrived with.