Srirangam Sri Ranganathaswami Dhurmuki Varusha Adhi Brahmotsavam: Uraiyur Serthi 2017

On 6th April 2017, Dhurmuki varusha Panguni Ayilyam;  day 6 of  Adhi Brahmotsavam was celebrated.