Temple Events

Thayar Adhyayana Utsavam At Nagai Perumal Temple: Day-2

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thayar Adhyayana utsavam commenced on 27 January 2022, in Sri Soundararaja Perumal temple at Nagapattinam. On Day-2 of utsavam, Sathupadi of Thayar...

Thai Brahmotsavam In Sri Veeraraghavaswami Temple At Tiruvallur: Day-2

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thai Brahmotsavam commenced on 27 January 2022 with Dwajarohanam in Sri...

Thotta Utsavam In Sri Damodara Perumal Temple At Villivakkam

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thirumanjanam was performed in Sri Amirthavalli thayar Samedha Sri SowmyaDamodara perumal...

Thai Sukravara Thirumanjanam At Nallur Perumal Temple

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thirumanjanam was performed in Sri Sundaravalli thayar Samedha Sri Sundaravaradaraja perumal...

Thai Brahmotsavam in Sri VeeraRaghavan Temple At Tiruvallur:Day-1

27 January 2022, Plava varusha, Thai-14, Thursday ; Thai Brahmotsavam first day utsavam was celebrated in Sri Vaidya Veera...

Ad

spot_img

Thayar Adhyayana Utsavam At Nagai Perumal Temple: Day-2

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thayar Adhyayana utsavam commenced on 27 January 2022, in Sri Soundararaja Perumal temple at Nagapattinam. On Day-2...

Thai Brahmotsavam In Sri Veeraraghavaswami Temple At Tiruvallur: Day-2

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thai Brahmotsavam commenced on 27 January 2022 with Dwajarohanam in Sri Vaidya Veera Raghavaswami temple at Tiruvallur....

Thotta Utsavam In Sri Damodara Perumal Temple At Villivakkam

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thirumanjanam was performed in Sri Amirthavalli thayar Samedha Sri SowmyaDamodara perumal temple at Villivakkam. On account of...

Thai Sukravara Thirumanjanam At Nallur Perumal Temple

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thirumanjanam was performed in Sri Sundaravalli thayar Samedha Sri Sundaravaradaraja perumal temple at Nallur, near thellaru, in...

Thai Brahmotsavam in Sri VeeraRaghavan Temple At Tiruvallur:Day-1

27 January 2022, Plava varusha, Thai-14, Thursday ; Thai Brahmotsavam first day utsavam was celebrated in Sri Vaidya Veera Raghavaswami temple at Tiruvallur. On 27...

Thai Brahmotasavam Commences At Tiruvallur Temple

26 January 2022, Plava varusha, Thai-13, Wednesday ; Thai Brahmotsavam commenced with Ankurarpanam in Sri Vaidya VeeraRaghavaswami temple at Tiruvallur. On 25 January 2022, Sri...
spot_img
Print Friendly, PDF & Email