Tag: Hayagreeva Jayanthi 2013

spot_imgspot_img

Rathothsavam For Hayagreeva Perumal at Vaduvur

On Vijaya Varusham, 16 September,2013, falls Aavani Sravanam,Sri Hayagreeva Jayanthi.  Morning there was a special Thirumanjanam for Sri Hayagreevar and Swami Desikan took place...

Hayagreeva Jayanthi Celebrations at Chettipunniyam

Today, 16th of September 2013, Vijaya varusha Aavani Thiruvonam, Hayagriva Jayanthi was celebrated grandly for Sri Yoga Hayagrivar at Chettipunniyam temple, near Maraimalai nagar...

Today Sri Hayagreeva Jayanthi

Today, September 16th 2013, Aavani Thiruvonam (sravanam) marks the “Avathara Dhinam” of Vellai Parimugar –  Lord Sri HayagrIva Jnana Nandamayam Devam Nirmala sphatikakritim Aadharam Sarvavidyanam Hayagrivam...
Print Friendly, PDF & Email