Tag: Paduka Sahasram Part 100

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 100

Sloka #991 991. haricharaNasarOjE BhakthiBhAjAm janAnA- manukaraNavishEShaIrAthmanaIvOpahAsyam pariNamaya dhayArdhrA pAdhukE! thAdhrusham mAm BharathapariShadhantharvarthiBhi: prEkshaNIyam Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! I have been imitating the great devotees...
Print Friendly, PDF & Email