Tag: Paduka Sahasram Part 11

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 11

4. SamAkhya Paddhathi Sloka #101 101. BhajAma: pAdhukE! yABhyAm BharatasyAgrajasthadhA prAya: prathiprayANAya prAsThAnikamakalpayath Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) We pay homage to the two Paadukas, which...
Print Friendly, PDF & Email