Tag: Paduka Sahasram Part 20

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 20

Sloka #191 191. aDhyAsitham manumuKhaI: kramashO narendraI: ArOpya dhevi! BhavatIm thapanIyapITam rAjyABhiShEkamanaGham maNipAdharakshE! ramOchitham thava vasham BharathO vithEnE Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka! Bharata, the...
Print Friendly, PDF & Email