Tag: Paduka Sahasram Part 22

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 22

8. NiryAthanA Paddhathi Sloka #211 211. aBhiShEkOthsavAth thasmAth yasyA niryAthanOthsava: athyarichyatha thAm vandhE BhavyAm BharathadhevathAm Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) I pay homage to that Paaduka,...
Print Friendly, PDF & Email