Tag: Paduka Sahasram Part 26

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 26

10. SrungAra Paddhathi Sloka #251 251. shoUrE: shrungArachEShtAnAm prasUthim pAdhukAm BhajE yAmESha BhunkthE shuDdhAnthAth pUrvam paschAdhapi praBhu: Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) Oh Paaduka Devi! My...
Print Friendly, PDF & Email