Tag: Paduka Sahasram Part 55

spot_imgspot_img

Paduka Sahasram Part 55

Sloka #541 541. padhasya gOpthrI BhavathI murArEmaNisprushA moUkthikarathnaBhAsA anthardhrushAm sAnjanayA munInAmanakthi karpUrashalAkayEva Meaning (translated by Sri. U.Ve. V.N. Vedanta Desikan) (Oh Paaduka!) The pearl-lustre touching the sapphire creates...
Print Friendly, PDF & Email