Tag: Thirukudanthai

spot_imgspot_img

Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple Panguni Uthiram Utsavam – Day 3

Panguni Uthiram Utsavam was celebrated in a grand manner at Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple. On March 17th 2016, Sri Komalavalli Thayar had Sesha...

Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple Panguni Uthiram Utsavam – Day 2

As part of ongoing Panguni Uthiram Utsavam at Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple, Day 2 Utsavam was celebrated in a grand manner. On March...

Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple Panguni Uthiram Utsavam Commences

Panguni Uthiram Utsavam commenced in a grand manner at Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple. On March 15th 2016, in the morning Sri Komalavalli Thayar...

Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple Masi Magam Dwaja Avarohanam

Dwaja Avarohanam was performed at Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple. On February 24th 2016, in the morning Sri Aravamudhan Perumal had beautiful alangaram and...

Masi Magam Utsavam At Thirukkudanthai

Masi Magam Utsavam was celebrated in a grand manner at Thirukkudanthai. On February 22nd 2016, in the morning Sri Aravamudhan Perumal, Sri Chakrapani Perumal, Sri...

Masi Magam Utsavam At Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple – Day 6

As part of ongoing Masi Magam Utsavam At Thirukkudanthai Sri Aravamudhan Perumal Temple, Day 6 Utsavam was celebrated in a grand manner. On February...
Print Friendly, PDF & Email