Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Sri Bhasyakara Avathara Uthsavam Day-5 & 6

Date:

Share post:

Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam1As part of the  Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Sri Bhasyakara Avathara Uthsavam on  Day -5 and Day- 6 evening  Sri Bhasyakara had asthanam along with Perumal  with a grand arulicheyal ghoshti and veda parayanam ghoshti .Lot of astikas had darshan Sri Bhasyakara  during the purappadu  and had the blessings of Sri Bhasyakara and Perumal.

For previous day’s utsavam, please visit the following links:

Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Sri Bhasyakara Avathara Uthsavam

The following are some of the photographs are taken on the occasion…

Day 5

 

Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam1

Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam8 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam5 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam3 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam16

Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam10 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam2 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam18 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam6 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam4 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam14 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam12

Day 6

Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam11 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam15 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam9 Nanganallur Sri Lakshmi Hayavadhana Perumal Temple Bhasyakara Avathara uthsavam7

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Thayar Adhyayana Utsavam At Nagai Perumal Temple: Day-2

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thayar Adhyayana utsavam commenced on 27 January 2022, in Sri Soundararaja...

Thai Brahmotsavam In Sri Veeraraghavaswami Temple At Tiruvallur: Day-2

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thai Brahmotsavam commenced on 27 January 2022 with Dwajarohanam in Sri...

Thotta Utsavam In Sri Damodara Perumal Temple At Villivakkam

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thirumanjanam was performed in Sri Amirthavalli thayar Samedha Sri SowmyaDamodara perumal...

Thai Sukravara Thirumanjanam At Nallur Perumal Temple

28 January 2022, Plava varusha, Thai-15, Friday ; Thirumanjanam was performed in Sri Sundaravalli thayar Samedha Sri Sundaravaradaraja perumal...