Dayasatakam – Sloka-4 and 5

Date:

Share post:

4. SALUTATIONS TO SAGE PARASARA MUNI, THE AUTHOR OF SRI VISHNU PURANAM

paraashara mukhaan vande bhagIratha naye sthitaan |
kamalaa kaanta kaaruNya gaNgaa plaavita madvidhaan ||4
பராஷர முகாந் வந்தே பகீரத நயே ஸ்த்திதாந் |
கமலா காந்த காருண்ய கங்கா ப்லாவித மத்விதாந் ||4

(MEANING):

Sri Parasara Maharishi

adiyEn salutes Sages like Paraasara, who stand in the position of Bhagirathan to immerse me in the KaruNA pravAham of Lord SrinivAsan just as Bhagirathan brought GangA to soak his ancestors’ ashes to bring them back to life.

Due to the curse of Sage Kapila, the predecessors of King BhagirathA were reduced to ashes. Through severe penance, Bhagirathan brought the sacred Ganga from the upper worlds to this earth and wetted the ashes of his predecessors to rejuvenate them. Sages like ParAsarar, VaalmIki and VyAsar are like Bhagirathan; they created VishNu PurANam, Srimath RaamAyaNam and MahA BhAratham respectively to uplift us from our sinful ways and to direct us towards the auspicious path of Moksham. Similarly, the flood of KaruNai of Lord SrinivAsan immerses us in it and we gain Sadhgathi. Swamy Desikan thanks the Sages ParAsara et al for protecting us.

பராசர முகாந் வந்தே பகீரத நயே ஸ்த்திதாந்
கமலா காந்த காருண்ய கங்கா ப்லாவித மத்விதாந்

பொருள் – பகீரதன் பெரும் தவம் செய்து கங்கையை உலகிற்குக் கொண்டு வந்தான். இது போன்று பராசரர் முதலான முனிவர்கள், ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை என்னும் கங்கையைக் கொண்டு வந்தனர். அந்த நதியில் நம்மை மூழ்கச் செய்த அவர்களை நான் வந்தனம் செய்கிறேன்.

விளக்கம் – பராசரர் போன்ற மஹரிஷிகள் அருளிச் செய்த புராணங்கள் மூலமாகவே, அந்தப் புராணங்களைக் கற்பதன் மூலமே ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை எப்படிப்பட்டது என்று நம்மால் உணர இயலும். அவற்றைப் பாராயணம் செய்வதன் மூலமும், கேட்பதன் மூலமும், நாம் ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை என்ற கங்கையில் நீராடி, நமது பாவங்களை நீக்கிக் கொள்கிறோம்.

முதலில் மஹரிஷிகளைக் கூறாமல் ஆழ்வார்களைக் கூறியது ஏன்? பராசரர் போன்றவர்கள் பக்தியை மட்டுமே பெரிதாகக் காட்டி, ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை குணத்தை விட பலம், தேஜஸ் போன்றவற்றை அதிகமாகக் காட்டுபவர்கள் ஆவர். ஆகவே, அவர்கள் மூலமாக ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை பற்றி அதிகம் அறிய இயலாது. ஆனால் ஆழ்வார்கள் சரணாகதி என்பதையே பெரிதாகக் காட்டியவர்கள் ஆவார்கள். பக்தியைவிட இந்தச் சரணாகதி நெறி பன்மடங்கு உயர்ந்தது. திருவாய்மொழி போன்றவற்றில் ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை என்பதை மட்டுமே உயர்வாகக் கூறப்பட்டது.

மஹரிஷிகள் தங்கள் தவத்தால் புராணங்களையும், பகீரதன் போன்றவர்கள் தங்கள் தபோ பலத்தால் கங்கை போன்றவற்றையும் ஏற்படுத்தினார்கள். ஆக இவை மனிதர்களால் வெளிப்பட்டது. ஆனால், ஆழ்வார்களைக் கொண்டு ஸ்ரீநிவாஸன் தனது தயை குணத்தை தானாகவே வெளிப்படுத்தினான். ஆக, இது இறைவனால் வெளிப்பட்டது.

எனவே மஹரிஷிகளுக்கு முன்பாக ஆழ்வார்களைக் கூறியது பொருத்தமே ஆகும்.

[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/9ltedluuba89qq3/006-Dayasathakam-Slo-(04 & 05)-01.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokam-4 and 5″ dl=”0″]
[wpaudio url=”http://www.mediafire.com/file/xhaf8wqq5aht17x/007-Dayasathakam-Slo-(04 & 05)-02.mp3″ text=”Dayasatakam Upanyasam Audio-Slokam-4 and 5″ dl=”0″]

 

5. SALUTATIONS TO VISHVAKSENAR

asheSha vighna shamanam aneekeshvara maashraye |
shrImata : karuNaambhodhau shikshaa srota ivotthitam || 5
அஷேஷ விக்க்ந ஷமநம் அநீகேஷ்வர மாஷ்ரயே |
ஸ்ரீ மத : கருணாம் போதௌ ஷிக்ஷா ஸ்ரோத  இவோத்திதம் ||5

(MEANING):

adiyEn salutes Sri VishvaksEnar, the commander general of the Lord’s armies, who is like a canal originating from the ocean of Mercy of Lord SrinivAsa. He has been given the power to chastise and correct the erring chEthanams to remove the obstacles that stand in the way of their travel through the path of light to reach Bhagavan’s supreme abode.

Our Lord of the Seven Hills is addressed here as “Sreematha:”, the One who has Sri Devi residing on His chest. His unparalleled KaruNA is saluted as “Sreematha: KaruNAmbhOdhi”. Out of that shoreless ocean of KaruNA arises a canal named SikshA SrOtham (the correcting canal). The other name for that canal is VishvaksEnar, the chief of the Lord’s armies. His mission on behalf of His Lord is to chase away anything that stands in the way of the Jeevan’s approach to the Lord (asEsha Vigna samanam). In recognition of VishvaksEnar’s obstacles removing power, we perform VishvaksEna AarAdhanam at the beginning of all Vaidhika Ceremonies. adiyEn offers my salutations to VishvaksEnar of this Vaibhavam.

அசேஷ விக்க்ந சமநம் அநீக ஈச்வரம் ஆச்ரயே

ஸ்ரீமத: கருணா அம்போதௌ சிக்ஷா ஸ்ரோத இவ உத்திதம்

பொருள் – ஸ்ரீநிவாஸனை நாம் அடைவதற்குத் தடையாகவுள்ள அனைத்து இடையூறுகளையும் நீக்குபவர்; ஸ்ரீநிவாஸனின் கருணை என்ற ஏரியில் இருந்து “தவறு செய்பவர்களைத் திருத்துவது” என்ற வாய்க்கால் போன்று வெளிவந்தவர்; ஸ்ரீநிவாஸனின் சேனைக்குத் தலைவராகவுள்ளவர் – இப்படிப்பட்ட விஷ்வக்சேனரை வணங்குகிறேன்.

விளக்கம் – ஒரு ஏரியானது தன்னுள் அடங்காமல் மென்மேலும் பொங்கி வழிவது போன்று ஸ்ரீநிவாஸனின் தயை என்பது பொங்கிப் பெருகுகிறது. இந்தத் தயை என்பது, தன்னை அண்டியவர்களின் துன்பத்தை நீக்குவது என்ற போதிலும், தவறுக்கு ஏற்ற தண்டனை விதிப்பதும் அதன் கடமையாகும். இல்லை என்றால் வழி தவறி நடப்பதே வழக்கமாகிவிடும். இப்படி தண்டனை கொடுக்கும் வடிவாக தயையானது விஷ்வக்சேனர் உருவம் எடுத்தது.

சிக்ஷை என்றால் கல்வி, தண்டனை என்று இரு பொருள் உண்டு. தவறு செய்பவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டனையை அளித்து, பின்னர் அவர்கள் மேலும் அதே போன்ற தவறுகளைச் செய்யாமல் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்தல் என்னும் பொருள்பட இந்தப் பதத்தைப் பயன்படுத்தினார்.

Source:

English: Oppiliappan KOil Sri Varadachari SaThakOpan Swami

Tamil: Sridharan Swami of Srirangam

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Brahmotsavam In Sri Varadharaja Perumal Temple At Kanchipuram: Day-5

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...

Vasanthotsavam In Sri Padmavathi Thayar Temple At Thiruchanoor

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa-04, Wednesday; Vasanthotsavam was celebrated in a very grand manner in Sri Padmavathi...

Parinayotsavam In Tirumala Tirupathi

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Sri Vari Padmavathi Parinayotsavam was celebrated in a very grand manner...

Brahmotsavam In Sri Srinivasa Varadharaja Perumal Temple At Tondiarpet

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...