Sri Krishna Sabha, Mumbai Organises Sevakalam for HH Sri Rangapriya Mahadeshika

0
487

Shishyas of HH Sri Rangapriya Mahadeshika have organised Sevakalam at Sri Krishna Sabha, Mumbai on April 10, 2012 from 8.30 am to 10.30 am.

Address:
Sri Krishna Sabha,
Saranagati Bldg, 264 J S Yagnik Marg,
Sion East, Mumbai – 400 022.

Also visit http://anudinam.org/2012/03/29/h-h-sri-rangapriya-swami-attained-acharyan-thiruvadi/

Courtesy: Sri Veeraraghavan Swami

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here