Ramanuja Nutranthathi – 41

Date:

Share post:

Sri Bhasyakarar - Ahobila Mutt

விளக்கவுரை:

மாறிமாறிப் பல பிறவிகள் எடுக்கும் மனிதர்கள் போன்று மனிதன், விலங்கு என்ற பல ரூபங்களில் இராமனாகவும், கண்ணனாகவும் எம்பெருமான் அவதரித்தான். “அகலகில்லேன் இறையும்” எனத் தன்னைவிட்டுப் பிரியாத பெரியபிராட்டியுடன்வன் எப்போதும், எங்கும், அனைவரின் கண்களில் புலப்படும்படி நின்றாலும் – இந்த உலக மக்கள் செய்வது என்ன? இவனே நமக்கு ஏற்ற எஜமானன் என்று அறியாமல் உள்ளனர், அறியாமல் இருந்தனர். ஆனால் இந்த உலகைக் காப்பாற்றுவதற்காக, பரமபதத்தில் இருந்து, நம் மீது கொண்ட கருணை காரணமாக, இந்தப் பூமியில் எம்பெருமானார் திருஅவதாரம் செய்தார். இதனால் நிகழ்ந்தது என்ன? இந்த உலகில் உள்ள மக்கள் பலரும், தங்களில் இயல்பான ஞானம் பெற்று, அனைவருக்கும் பந்துவாக உள்ளவனும், அனைவரின் அந்தர்யாமியாக உள்ளவனும் ஆகிய ஸ்ரீமந் நாராயணனுக்கு அடிமைகள் ஆனார்கள்.

Until Sri Ramanujacharya [Emperumaanaar] appeared and preached even Lord Sriya: Pathi could not accomplish from his avathArams and the manner in which it yielded fruits now when emperumAnAr appeared is amazing. He has made everyone understand the unparalleled Supremacy of Sriman Narayanan and made them His devotees- Amudhanaar enjoys herein:

Meaning:

The world could not realize the greatness and SarvasEshthvam of Emperumaan Sriya: Pathi Sriman Narayanan [Maadhavan], in spite of His taking so many avtaarams and showing Himself Prathyaksham to the world. But Emperumaanaar, Sri Ramanujacharya, who considered the sufferings and sorrows of all those who hold onto His Lotus Feet, as His own, and blessed the world with the great and right interpretation with Sri Bhashyam and GitA Bhashyam and other brilliant works. Now the world is richly blessed with the correct knowledge (jn~Anam) and thus become the servants (sEshans) of Sriman Narayanan understanding our eternal relationship with Him.

engaL maadhavanae– Our SarvasEshi – SarvEshwaran Sriya: Pathi Sriman Narayanan on His own accord;

maNmisai yonigaL thORum piRandhu – born in this earth- in every womb [of Kowsalya, Devaki et al]
kaNNuRa niRkilum– even when stood in front of our eyes [enchanting to the eyes]
kaaNagilaa ulagOrgaL ellaam– the worldly people who do not realize and understand that He is our nAThan; SarvEshwaran who has appeared in our midst;
aNNal raamanusan vandhu thoNriya appozhudhE– The moment our Swami Ramanuja [Emperumaanaar] having come here from Paramapadham and appeared in our midst once
naNN aru jnAnam– the most esoteric and important and rarest Siddhantham has been made crystal clear
thalaikkoNdu– blessed with that clear jnAnam and realization of the unparalleled doctrine
naaraNaRkku Aayinar– [the people] have become the dAsa bhUthars [servants] of Sriman Narayanan.
The Lord had tried His best, through various avataras, to emancipate the errant inhabitants of earth, but failed miserably. However, the advent of Sri Ramanuja saw even die-hard atheists become ardent devotees of the Lord. This says that even if Emperumaan appears in front of the jeevaathmaa they will not be able to experience Emperumaan but when our great emperumaanaar came to this earth, everyone in this world experienced Emperumaan’s glories and became emperumaan’s daasa bhoothaas. He says that our beloved emperumaanaar has achieved what the great saints, aazhwaars and aachaaryas, who were here earlier could not, by way of making people understand and surrender to Emperumaan’s thiruvadi. [From Sri KN Narayanan ]

When EmperumAn took His avathAram with aprAkrutha thirumEni [dhivya mangaLa] everyone thought He is one among them having the material body and is human just like them. Even He performs grand deeds and preaches showing to them that He is SarvEshwaran and Parathvam, they tease Him that He is a magician and is a maayaavi.

KrishNa Himself says:
avajAnanthi mAm moodAha. .

If people are misled to believe that there is someone or some other god then it becomes false and hence KaNNan showed Himself as Parathvam on few occasions. But everyone said: this is indhra jaalam. When our SrI Ramanuja appeared just once, He showed the people with unambiguous crystal clear knowledge and blessed them with the right and unambiguous interpretation of GithA, Brahmasoothram, Vedantha and others thru his works. He blessed them with His enormous dayA. Thus other non-vedic [avaidika] religions were eclipsed by His sampradayam and siddhantham. People are no more confused or misled.

Source:

http://sundarasimham.org/
http://namperumal.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

Brahmotsavam In Sri Varadharaja Perumal Temple At Kanchipuram: Day-5

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...

Vasanthotsavam In Sri Padmavathi Thayar Temple At Thiruchanoor

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa-04, Wednesday; Vasanthotsavam was celebrated in a very grand manner in Sri Padmavathi...

Parinayotsavam In Tirumala Tirupathi

18 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi masa, Wednesday; Sri Vari Padmavathi Parinayotsavam was celebrated in a very grand manner...

Brahmotsavam In Sri Srinivasa Varadharaja Perumal Temple At Tondiarpet

17 May 2022, Subhakruth Varusha, Vaikasi maasa-03, Tuesday; Brahmotsavam commenced on 13th May 2022 in a grand a manner...