Sri Kongilachan Thirunakshatram Utsavam at Srirangam

0
852

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0010

Vijaya varusha Aavani Kettai September 12, 2013 was the Thirunakshatram of Kongu pirAtti samEtha Sri KongilAchAn. The thirunakshathram celebrations were held in grand manner at Srirangam Sri KongilAchAn ThirumALigai (55, Mangamma Nagar, Srirangam) from 7 am. During this auspicious occasion, Sri Kongilannan Vigraha pratishtApanam also took place with the blessings of our JagadAchAryan Sri Ramanujar. Kovil Sri Ranga Narayana Jeeyar graced the utsavam. AruLicheyal, VedagOshti, Vigraha Pradhistai,SatrumuRai & thadheeyArAdhanam took place at Sri KongilAchan Thirumaligai, Srirangam. Several Sishyas and Abhimanies attended the Utsavam and had the blessings of acharya and Perumal.

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0000

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0001

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0002

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0003

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0004

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0005

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0006

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0007

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0008

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0009

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0011

Kongilachan Vigraha Pradhishtai Srirangam 2013-0012

Photo Courtesy : Smt Jayanthi, Sri Koil Athan Kasthuri

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here