HH Srimad Parakala Jeeyar Thirunakshatra Mahotsavam At Mysore

0
2,230 views

Parakala Swami  Thirunakshatram

On 27 April 2014, Jaya Varusha Chithirai Revathi; is the 80th Thirunakshatram of Sri Lakshmi Hayagriva Divya Paduka Sevaka Srimadh Abhinava Vagisha Brahmatantra Swantantra Parakala Swami. In the Morning Hayagreeva Homa, Gayathri Homa, Narasimha Homa, Rama taraka homa, Purnahuthi followed by Satrumurai and  Teertha prasadam. In the Evening , On the Occasion of SRI VARAHA JAYANTHI, Sri Shwetha Varaha Swami uthsavar – SRI NEELAMEGHA PERUMAL from Mysore Palace is brought to Sri Matam for Thiruvaradhana and Pattabhishekam. Sri Parakala Jeeyar Blessed Sishyas and Abhimanies with Mantrakshadai, Lot of  Srivaishnavas took part in the Thirunakshatra utsavam and had the blessings of Acharya and Mutt Perumal.

These are some of the photos taken during the Occasion

Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -02 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -03 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -04 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -05 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -06 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -07 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -08 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -09 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -10 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -11 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -12 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -13 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -14 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -15 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -16 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -17 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -18 Srimad Parakala Swami THirunakshatram 2014 -19

 

 

Print Friendly, PDF & Email