Pravachanam on Thiruppavai & Mahabharatham by Sri U.Ve Karunakarachariar Swamy

0
1,845 views

Sri U.Ve Villur Nadaathur Karunakaraacharya Swamy - PurushaarthathikaranamSri Kari Varadharaja Perumal Temple Committe and Sri Emperumanar Darshana Ayykiya Sabha has planned to conduct Mahabharatha Pravachanam and Thiruppavai. The Pravachanam will be given by  Sri U.Ve. Villur Nadadoor Sri Bhashyasimhasanam Sastrasahiteevallabha  Pravachana Vachaspati Karunakarachariar Swamy, The Thiruppavaai discourse will take place in morning and Mahabharatha pravachanam will take place in the evening. The pravachanam will take place from 22 May 2014 to 20 June 2014. All astikas nearby are invited to listen to the Pravachan and get the blessings of Emperumanar.

The details of the Pravachanam are given in the patrikai…

Sri Kari varatharaja Perumal Kovil Upanyasam 1 Sri Kari varatharaja Perumal Kovil Upanyasam 2

​Courtesy : Sri Ananthanarayana

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here