Tuesday, December 1, 2020

Sreelakshmi

33 POSTS0 COMMENTS

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 15

Sloka 15 kAncIghaTAmbvityabhidhAnabhAjaH SrIvenkaTAcAryamukhAH kavIndrAH | Yat sannidhAnAt atulAm pratishThAm samprApya nArAyaNa samvibhAsi || Meaning and Comments: The great poets addressed as Kacchi ghaTAmbu (KiTAmbi) have been celebrated...

Adaikkalapathu: Pasuram 7

Meaning: The Lord is resplendent at the sight of the prapannaa and blesses him to enjoy all of His Isvaryam and looks at the prapannaa...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 14

Sloka 14 kalyANakulyAmrtavAhinI stAt yUpaH samucchrAyamupaitu bhUyaH | tvadIyadhAmojvalatAm upeyAt ArAdhanam te navatAm pradadyAt || Meaning: Oh Lord! Our prayers are for the flow of water in the...

Sri Lakshminarayana Stotram: Sloka 13

Sloka 13 kalyANakulyA kamanIyayUpaH kArSyam kutaH prApa na vedmi tattvam | kshamasva sarvAnaparAdhavargAn rddhyai samIkshasva sudhAkaTAkshAt || Meaning and Comments: KalyANakulyA is a small stream (rivulet) at ArasANipAlai...

Adaikkalapathu: Pasuram 6

Meaning: Here, Swami Deikan refers to the four kinds of Prapatthi: Svanishtai, Ukthi nishtai, Achaarya nishtai and Bhaagavatha nishtai. Swami says that he has performed...

TOP AUTHORS

1608 POSTS1 COMMENTS
68 POSTS0 COMMENTS
3259 POSTS9 COMMENTS
3863 POSTS7 COMMENTS
16 POSTS0 COMMENTS
28 POSTS3 COMMENTS
1892 POSTS52 COMMENTS
5 POSTS0 COMMENTS
3 POSTS2 COMMENTS
19 POSTS1 COMMENTS
47 POSTS0 COMMENTS
21 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
345 POSTS0 COMMENTS
18 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
116 POSTS1 COMMENTS
2483 POSTS0 COMMENTS
33 POSTS0 COMMENTS
1567 POSTS27 COMMENTS
39 POSTS0 COMMENTS
15 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
48 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS
343 POSTS14 COMMENTS
9 POSTS0 COMMENTS
6 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
- Advertisment -

Most Read

Sri Villur Nadadoor Shastra-sahiti-vallabha Rashtrapathi Sammanitha Karunakarachariar SwAmi’s 74th Thirunakshatram

Sri Villur Nadadoor Shastra-sahiti-vallabha  Rashtrapathi Sammanitha Karunakarachariar SwAmi’s 74th Thirunakshatram is on 4th September 2020.   The Celebrations...

Hazira Sri Balaji Temple Sarvari Varusha Oonjal Utsavam

Oonjal Utsavam is being celebrated grandly  at Sri Balaji Temple in Hazira in Gujarat. This utsavam is celebrated every year for...

Thirukkudanthai Sri Aravamudan Saarvari Varusha Pavitrotsavam

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Karthigai;Dwadasi), Pavithrotsavam took place at Sri Aravamudan Perumal Temple at Thirukkudanthai (Kumbakonam). On the occasion, yagasalai...

Therazhundur Sri Sengamalavalli Thayar Saarvari Aadi Velli Alankaram

On July 17, 2020 (Saarvari Aadi Rohini), Sri Sengamalavalli Thayar at Therazhundur Sri Amaruviappan Divya Desam had beautiful alankaram with various thiruvaabharanams...
Print Friendly, PDF & Email