Tag: HH 45th Azhagiyasingar

spot_imgspot_img

HH 45th Srimath Azhagiyasingar’s Masa Thirunakshatram At Srirangam

HH 45th Srimadh Azhaghiasingar, SriLakshminrisimha Padhukasevaka Srivan Sathakopa Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan’s Masa Thirunakshatra Utsavam was celebrated in a grand manner at  swami’s Brindavanam in Srirangam. From...

HH 45th Srimath Azhagiyasingar’s Third Varshika Aradhanam At Srirangam Ahobila Mutt

HH 45th Srimath Azhagiyasingar’s Third varshika aradhanam (three years since 45th Srimadh Azhagiasingar ascended to paramapadam) was conducted at Sri Ahobila Mutt in Srirangam...

HH 45th Srimath Azhagiyasingar Chithirai Masa Thirunakshatram At Srirangam Brindavanam

HH 45th Srimath Azhagiyasingar SriLakshmiNrisimha Divya Padhuka Sevaka SriVan Sathakopa Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan Masa Thirunakshatram was celebrated in a grand manner at Srirangam...

HH 45th Srimad Azhagiyasingar Panguni Masa Thirunakshatram At Srirangam Brindavanam

Panguni Uthirattadhi is the Masa Thirunakshatram of HH 45th Srimad Azhagiyasingar SriLakshmiNrisimha Divya Padhuka Sevaka SriVan Sathakopa Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan. The Masa Thirunakshatram...

HH 45th Srimath Azhagiyasingar Masi Masa Thirunakshatram At Srirangam Brindavanam

HH 45th Srimath Azhagiyasingar SriLakshmiNrisimha Divya Padhuka Sevaka SriVan Sathakopa Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan Masa Thirunakshatram was celebrated in a grand manner at Srirangam...

HH 45th Srimath Azhagiyasingar Manmadha Thai Masa Thirunakshatram At Srirangam Brindavanam

On,12 Febrauary 2016, Manmadha  varusha Thai Uthirattadhi; 45th Srimadh Azhagiasingar SriLakshmiNrisimha Divya Padhuka Sevaka SriVan Sathakopa Sri Narayana Yatheendra Mahadesikan Thirunakshatram thirumanjanam was conducted at...
Print Friendly, PDF & Email