Jaya Varusha Sri Jayanthi At Sri Ahobila Mutt

0
2,563 views

Azhagiyasingar Vijayam  to  Thirupathi AHobila Mutt 2014 -45

As per the niyamanam of HH 46th Srimath Azhagiyasingar, Srimathe Srivan Sathakopa Sri Ranganatha Yatindra Mahadesikan, the Sishyas (followers) of Sri Sannadhi Sampradhayam (Sri Ahobila Mutt) should observe and celebrate Sri Krishna Jayanthi on Aavani 3rd, Tuesday, August 19, 2014.

Srijayanthi Explntnsrimath azhagiyasingar at dolothsavam in lakshmi narasimhar temple08080808HH Azhagiyasingar_Dolai_Mumbai_03 Swathi Thirumanjanam for Sri Malolan at Chembur Ahobila mutt2013--10 HH Azhagiyasingar Thirunakshatram_00

Print Friendly, PDF & Email