Ubhaya Vedantam Acharya Peetam

Srimad Abhinava Desika Sri U.Ve. Uttamur Sri Veeraraghavarya Mahadesikan 122nd Thirunakshatram

Thirunakshatram of Srimad Abhinava Desikan Sri Uttamur Swamin falls on 7 February 2018. The Uttamur Sri Veeraraghavachariar Centenery trust has planned to Celebrate Uttamur Swamin  122nd  thirunakshatram mahotsavam in...

Kozhiyalam Swami Thirunakshatra Mahotsavam

On,22 March 2014, Panguni Anusham; Kozhiyalam Swami Thirunakshatra Mahotsavam was be celebrated in very grand manner at  Sri Uttamur...

Perukkaranai Sri Swamy Thirunakshatra Utsavam at Mylapore Sri Desika Vidya Bhavanam

Ninety First Thiru Nakshatram of Perukkaranai Madabhushi Maha Vidwan Sri U. Ve. Chakravarthiacharyar Swamy was celebrated on 2nd March 2014,...

Srimad Abhinava Desika Sri U.Ve. Uttamur Sri Veeraraghavarya Mahadesikan 118th Thirunakshatram

Thirunakshatram of Srimad Abhinava Desikan Sri Uttamur Swamin falls on 24 January 2014. The Uttamur Sri Veeraraghavachariar Centenery...

Thirunakshatram Celebration of HH Sri Chinna Jeeyar Swami of Ubhayavedanta Peetam

His Holiness Sri Chinna Jeeyar Swamiji's (Ubhayavedanta Peetam) thirunakshatram was celebrated between  Oct 26th to 31st at Ashtalakshmi...

Ad

spot_img

Srimad Abhinava Desika Sri U.Ve. Uttamur Sri Veeraraghavarya Mahadesikan 122nd Thirunakshatram

Thirunakshatram of Srimad Abhinava Desikan Sri Uttamur Swamin falls on 7 February 2018. The Uttamur Sri Veeraraghavachariar Centenery trust has planned to Celebrate Uttamur...

Kozhiyalam Swami Thirunakshatra Mahotsavam

On,22 March 2014, Panguni Anusham; Kozhiyalam Swami Thirunakshatra Mahotsavam was be celebrated in very grand manner at  Sri Uttamur Swami Siddhashramam, T.Nagar, Chennai. On behalf...

Perukkaranai Sri Swamy Thirunakshatra Utsavam at Mylapore Sri Desika Vidya Bhavanam

Ninety First Thiru Nakshatram of Perukkaranai Madabhushi Maha Vidwan Sri U. Ve. Chakravarthiacharyar Swamy was celebrated on 2nd March 2014, Maasi Poorattaadhi; in grand manner at...

Srimad Abhinava Desika Sri U.Ve. Uttamur Sri Veeraraghavarya Mahadesikan 118th Thirunakshatram

Thirunakshatram of Srimad Abhinava Desikan Sri Uttamur Swamin falls on 24 January 2014. The Uttamur Sri Veeraraghavachariar Centenery trust has planned to Celebrate Uttamur...

Thirunakshatram Celebration of HH Sri Chinna Jeeyar Swami of Ubhayavedanta Peetam

His Holiness Sri Chinna Jeeyar Swamiji's (Ubhayavedanta Peetam) thirunakshatram was celebrated between  Oct 26th to 31st at Ashtalakshmi Temple in Houston, Texas, USA
spot_img
Print Friendly, PDF & Email