Parakala Mutt

News about Parakala Mutt

Srimath Parakala Swamy Chennai Vijayam

HH Sri Abhinava Vaageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Mahadesikan Swami, the 36th Jeeyar of Sri Parakala Mutt, Reached Chennai on 1st…

Srimath Parakala Jeeyar’s Nellore Vijayam

On December 31, 2017; Hevilambi varusha Margazhi Rohini, HH Sri Abhinava Vaageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Mahadesikan Swami, the 36th Jeeyar…

Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Jeeyar Chathuramasya Sankalpam at Mysore

On 2nd August 2015, Manmadha varusha Aadi Avittam, Chathurmasya Sankalpam of Sri Lakshmi Hayavadana Divya Mani Paduka Sevaka Srimadh Abhinava…

Sri Parakala Jeeyar Meets Sri Yadugiri Yathiraja Jeeyar At Malleswaram Sri Yadugiri Yathiraja Mutt

On, 10  February 2015; Jaya varusha Thai Chithirai, Sri Abhinava Vageesha Brahmatantra Swatantra Parakala Maha Desikan of Sri Parakala Mutt…

Sri Yadugiri Yathiriaja Mutt Jeeyar Mangalasasanam At Bangalore Sri Lakshmi Hayagreevar Sannadhi

On, 25 December 2014, Jaya Varusha Margazhi Sravanam. Sri Yadugiri Yathiraja Mutt Jeeyar did Mangalasasanam at Sri Parakala Mutt Sri…
Close